X Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 19.X.2018r.
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014, ogólna kwota otrzymanych w roku 2014 darowizn wyniosła:
 
 • od osób fizycznych 134.338,64 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 23.213,60 zł
darowizny pozostałe 111.125,04 zł
 
 • od osób prawnych 134.458,28 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2014 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 30.000,00 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4A, Kraków
2. darowizna w wysokości 15.000 zł otrzymana od Fundacji ENEA ul. Górecka 1, Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, ogólna kwota otrzymanych w roku 2013 darowizn wyniosła:
 
 • od osób fizycznych 134.733,87 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 27.757,87 zł
darowizny pozostałe 106.976,00 zł
 
 • od osób prawnych 384.752,93 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2013 niżej wymienieni
 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 200.000,00 zł otrzymana od Banku Zachodniego WBK SA, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
2. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn (62-006 Kobylnica)
3. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od Fundacji PGNiG S.A Im. Ignacego Łukaszewicza, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, ogólna kwota otrzymanych w roku 2011 darowizn wyniosła:
 
 • od osób fizycznych 103.022,80 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 39.467,80 zł
darowizny pozostałe 63.555,00 zł
 
 • od osób prawnych 209.873,32 zł
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
 • Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2011 niżej wymienieni Darczyńcy:
 • Darowizna w wysokości 50.000 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4 bl. a, 30-224 Kraków 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, ogólna kwota otrzymanych w roku 2012 darowizn wyniosła:
 • od osób fizycznych 102.150,15 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 41.289,74 zł
darowizny pozostałe 60.860,41 zł
 
 • od osób prawnych 210.177,17 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2012 niżej wymienieni Darczyńcy:
 
Darowizna w wysokości 52.872,42 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4 bl. a, 30-224 Kraków,darowizna w wysokości 23.800 zł otrzymana od Roche Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, ogólna kwota otrzymanych w roku 2010 darowizn wyniosła:
 
 • od osób fizycznych 128.415,46 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 63.625,46 zł
darowizny pozostałe 64.790,00 zł
 
 • od osób prawnych 206.943,59 zł
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej. 
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na
łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2010 niżej wymienieni Darczyńcy:
 
 • darowizna w wysokości 28.000 zł otrzymana od Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Przy Parafii Św. Jana Jerozolimskiego za Murami "Pomoc Maltańska",ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
 • darowizna w wysokości 20.000 zł otrzymana od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.