X Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 19.X.2018r.
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

 

 

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
ul. Świętojańska 1
61- 113 Poznań

tel.: 530 908 098 (w godzinach przyjęć) 
 

    Więcej na temat naszych warsztatów na stronie: http://www.wtzpomocmaltanska.ayz.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej – to placówka, mająca na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie terapii zajęciowej, która zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, rozwijania sprawności psychofizycznej a także wyuczenia podstawowych umiejętności zawodowych.
 
Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która posiada prawnie potwierdzony status niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Terapię w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników. Zawierają one informacje o planowanych działaniach i spodziewanych efektach pracy z uczestnikiem.
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” przy ul. Miastkowskiej 128/132 powstały 1 kwietnia 2005 roku. Kierownictwo placówki objęła Pani Anna Hojda-Nowak. 1 października 2013 roku warsztaty zostały poszerzone o nowy oddział, mający swoją siedzibę w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1. Pięćdziesięciu podopiecznych uczęszczających na zajęcia to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do placówki na Ławicy uczęszcza trzydziestu podopiecznych, zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach tematycznych oraz sali rehabilitacyjnej. Druga placówka mieszcząca się na ulicy Świętojańskiej zrzesza dwudziestu podopiecznych w ramach czterech pracowni i sali rehabilitacyjnej. Pracownie, w ramach których pracujemy to: plastyczna, rękodzieła artystycznego, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego. Wyroby powstające w trakcie naszej codziennej pracy można nabyć na straganach i kiermaszach okolicznościowych organizowanych z okazji świąt.
 
W naszych placówkach przygotowujemy uczestników do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. W ramach integracji społecznej odbywają się liczne wyjścia do kin, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Prowadzona jest w szerokim zakresie integracja ze środowiskiem lokalnym, przyległymi parafiami pw. Objawienia Pańskiego oraz pw. Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami. Rozwijamy także podstawowe umiejętności zawodowe umożliwiające późniejsze, ewentualne podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej na rynku pracy. Niektórym naszym wychowankom udało się, opuszczając mury placówki, podjąć prace zawodową.
 
Działamy na  polu sportowym startując w licznych zawodach konkurencjach i imprezach rekreacyjnych. Współpracujemy z placówkami o podobnym charakterze, między innymi z Domem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
 
 
 
     Jest jednym z dzieł Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Działa, od 1 lipca 2000r. na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest placówką dziennego pobytu dla dorosłych, głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Organizuje ciekawe, cykliczne imprezy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, powiększając tym samym grono naszych przyjaciół.
Więcej na temat Domu w Puszczykowie na stronie: http://www.maltadom.fc.pl

 

 

Zapraszamy w poniedziałki, środy i czwartki
 
w godzinach od 16.00 do 19.00
     Świetlica  Opiekuńczo - Wychowawcza "Oratorium Maltańskie" funkcjonuje od 7 stycznia br. w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1 w Poznaniu.
Jej działalność finansowana jest ze środków Miasta Poznania (ponad 95%) oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Zapisani wychowankowie przez trzy dni w tygodniu  mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do zajęć szkolnych oraz zorganizowany czas  w formie zabaw i różnorodnych zajęć.
- Dzieci mogą liczyć na pomoc przy nadrabianiu zaległości szkolnych oraz rozwiązywaniu problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Świetlica zajmuje się organizacją czasu wolnego. Umożliwia również dzieciom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, przez co dzieci zaspokajają w ten sposób ważną potrzebę zabawy i rozrywki - mówi Jerzy Pelowski, koordynator świetlicy. Dlaczego właśnie świetlica? W oparciu o doświadczenia pracowników Fundacji, informacje od dyrektorów szkół, instytucji samorządowych i kościelnych stworzyliśmy diagnozę przyczyn i skutków dysfunkcji w rodzinach, które stanowiły przedmiot naszych zainteresowań.  Potwierdziła ona celowość prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej właśnie w rejonie Starego Miasta. W zajęciach  „Oratorium Maltańskiego”  uczestniczy 25. dzieci, w wieku od 7 do 13 roku. Sformułowana diagnoza została (można by rzec – niestety) potwierdzona. Rodziny (z jakich pochodzą dzieci) charakteryzują :  niepełne rodzicielstwo, problemy alkoholowe, niski status materialny, problemy mieszkaniowe, brak wzorców postępowania i kompetencji społecznych oraz emocjonalnych u rodziców, niska świadomość własnych potrzeb i możliwości. Zjawiska te skutkują zagrożeniem uzależnieniami, trudnościami w szkole, brakami w życiu społecznym.
Jedni ze świetlicą związani są od kliku dni bądź tygodni, inni przychodzą tutaj od  początku stycznia. Tak jak Kinga, Patrycja, czy Wiktoria.
- Przychodzimy tutaj od samego początku. Tutaj jest fajnie – mówią zgodnie dziewczyny. - Najbardziej lubimy zajęcia plastyczne i wyjścia na dwór. – dodaje Wiktoria. Kinga woli gry planszowe i podciąga się z angielskiego. - Panie mnie uczą tak, żebym miała łatwiej na lekcjach – zaznacza. Wszyscy zgodnie podkreślają, że bardzo smakują im podwieczorki i lubią je wspólnie przygotowywać.
Irena Pelowska – kierownik świetlicy podkreśla, że dzieci chętnie przebywają w placówce. Mają tutaj swoje koleżanki i kolegów z którymi mogą wspólnie spędzić czas poza zajęciami lekcyjnymi. Uczą się samodzielności, odpowiedzialności oraz pozytywnych

zachowań, a także funkcjonowania w grupie. Nawiązują też pozytywne relacje z wychowawcami, co pomaga im lepiej funkcjonować w domu i w szkole. Świetlica daje im poczucie bezpieczeństwa, czują się w niej dobrze, a co najważniejsze wiedzą, że mogą liczyć na pomoc różnego rodzaju. Bywało, że nasza pomoc sprowadzała się do tego, żeby wysłuchać dziecko, które nie mogło sobie poradzić z wiadomością o śmiertelnej chorobie mamy, a nie miało nikogo z kim mogłoby się podzielić swoim zmartwieniem.

- W świetlicy uczymy ich różnych, pozytywnych zachowań. Dzięki temu lepiej się komunikują, stają się zaradniejsze. Potrafią na przykład po sobie posprzątać. Dla nas liczy się każdy ich sukces. Pamiętam, jak podczas jednego z wywiadów dzieci mówiły, że świetlica jest dla nich takim drugim domem. To było bardzo szczere i miłe – opowiada wolontariuszka placówki.
Świetlica w ramach realizacji podstawowych zdań współpracuje z rodzicami, szkołami, parafiami, kuratorami oraz instytucjami kulturalnymi.  Zorganizowała dla dzieci różne atrakcje zarówno sportowe, taneczne jak i kulturalne, czy turystyczno-rekreacyjne.
- Byliśmy w kinie, na Termach Maltańskich i w muzeum. Zwiedziliśmy ciekawe, a mniej znane miejsca w Poznaniu.  Bardzo nam się podobało – mówi Majka.
- Praca w świetlicy nie należy do najłatwiejszych, ale daje sporo satysfakcji – mówi  wychowawczyni świetlicy Anita Garsztka. Pomagamy przecież najmłodszym, a oni bardzo tego potrzebują – dodaje.  Często słyszymy,  że mama nie pracuje lub jest ciężko chora, a tata wyjechał …Widzimy też jak chętnie jedzą posiłki.
Współpracujemy z rodzicami, informujemy o niepokojących sygnałach, jak również
o pozytywnym zachowaniu i postępach. Takie rozmowy na ogół przynoszą oczekiwane efekty. Rodzice pozytywnie oceniają pracę świetlicy, jej wystrój i wyposażenie, a także kontakt z wychowawcami. Twierdzą, że świetlica daje im i ich dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Niewątpliwie temu poczuciu sprzyja także kompleks pomieszczeń świetlicowych, które są jasne, czyste i ładnie urządzone. Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych dzięki kompleksowi pomieszczeń, które pozwalają na równoległe prowadzenie kilku działań – dodaje kierownik świetlicy.
 
- Zajęcia prowadzą 4 osoby - 3. pedagogów specjalnych  i psycholog. Są to osoby z wieloletnim stażem, posiadające wysokie kwalifikacje. Kadrę wspiera kilkuosobowa grupa wolontariuszy. Na razie nasze plany sięgają do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że  praca świetlicy zostanie pozytywnie oceniona i w przyszłym roku będzie mogła dalej funkcjonować (zwłaszcza, że sprawozdanie za pierwsze półrocze zostało przyjęte bez zastrzeżeń) – mówi koordynator projektu.
X Maltański Koncert Charytatywny
Published: 10-24-2018 Hits: 170
  X Maltański Koncert Charytatywny zorganizowany przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Filharmonię Poznańską odbył się 19 października br. w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dochód z Koncertu przeznaczony został na maltańskie projekty medyczne. Koncert ...
Zapraszamy na X Maltański Koncert Charytatywny
Published: 09-22-2018 Hits: 304
X MALTAŃSKI KONCERT CHARYTATYWNY   Filharmonia Poznańska oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich zapraszają na  X Maltański Koncert Charytatywny,  który odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godz. 19:00 w Auli Uniwersyteckiej w ...
Szukamy talentów - 2018
Published: 04-06-2018 Hits: 331
SZUKAMY TALENTÓW Szukamy talentów Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu ...
IX MALTAŃSKI KONCERT CHARYTATYWNY
Published: 12-05-2017 Hits: 966
Maltański Koncert Charytatywny zorganizowany już po raz dziewiąty przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich odbył się 1 grudnia 2017 r. w Filharmonii Poznańskiej.   Patronat nad Koncertem objęli: JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, JE ...
Zapraszamy na IX Maltański Koncert Charytatywny
Published: 11-02-2017 Hits: 1007
Filharmonia Poznańska oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich zapraszają na IX Maltański Koncert Charytatywny, który odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku o godz. 19:00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dochód z tego koncertu przeznaczony zostanie na pomoc uchodźcom ...
Szukamy Talentów 2017
Published: 03-18-2017 Hits: 1571
  Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”. W tym ...
Spotkanie Opłatkowe w Maltańskim Centrum Pomocy Komandoria w Poznaniu
Published: 01-09-2017 Hits: 1808
5 stycznia w Maltańskim Centrum Pomocy ”Komandoria” w Poznaniu odbyło się Spotkanie Opłatkowe wolontariuszy, pracowników dzieł Fundacji, przedstawicieli  duchowieństwa, przedstawicieli władz samorządowych, darczyńców, osób, które na co dzień wspierają ...
Opłatek Maltański w Mieścisku
Published: 12-17-2016 Hits: 1496
W roku 2015 w Mieścisku, położonym w powiecie wągrowieckim odbył się po raz pierwszy Opłatek Maltański zorganizowany przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli tam wrócić. I tak się stało – 17 ...
Spotkanie wigilijne 2016 - WTZ, Maltańskie Centrum Pomocy
Published: 12-16-2016 Hits: 1588
Tegoroczne spotkanie opłatkowe z udziałem uczestników naszych warsztatów, ich opiekunów i pracowników Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" za nami. Na uroczystości wigilijnej przy ulicy Świętojańskiej w Poznaniu w tym roku swoją ...
Spotkanie przy choince - WTZ, ul. Miastkowska
Published: 12-09-2016 Hits: 1376
  „Spotkanie przy choince” Spotkanie Opłatkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” przy ulicy Miastkowskiej w Poznaniu   Przedświąteczny czas często kojarzony jest z zakupami, ...
Wieczór z Aniołami
Published: 12-08-2016 Hits: 1413
Jak co roku 8 grudnia w Sali Jana Pawła II kościoła pw. św. Józefa w Puszczykowie odbył się Wieczór  z Aniołami zorganizowany przez nasz Dom. Udekorowaliśmy salę pięknymi pracami artystów z różnych placówek. Aktorzy z Domu Pomocy Maltańskiej na przywitanie i ...
Zapraszamy na Warsztaty Muzyczne
Published: 11-21-2016 Hits: 1985
Zapraszamy na warsztaty muzyczne 25 LISTOPADA, W PIĄTEK O GODZ. 10.00 5 GRUDNIA, W PONIEDZIAŁEK O GODZ. 15.00 Maltańskie Centrum Pomocy "Komandoria" (II piętro)   Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia 29 ...
VIII Maltański Koncert Charytatywny
Published: 11-20-2016 Hits: 1696
Maltański Koncert Charytatywny zorganizowany już po raz ósmy przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich odbył się 18 listopada br. w Filharmonii Poznańskiej. Zaproszeni goście wysłuchali I-go Koncertu skrzypcowego B-dur KV 207 i IV-go Koncertu skrzypcowego D-dur KV 218 Wolfganga ...
VIII Maltański Koncert Charytatywny
Published: 10-24-2016 Hits: 2158
  Szanowni Państwo,  Filharmonia Poznańska oraz Związek Polskich Kawalerów Maltańskich już po raz ósmy organizują „Maltański Koncert Charytatywny”, który odbędzie się w Poznaniu w dniu 18 listopada 2016 roku. Dochód z tego ...
Z PAMIĘTNIKA POWIATOWEGO SIŁACZA,  Czyli… WIELE SZUMU - O WSZYSTKO!!!!
Published: 07-04-2016 Hits: 1970
       Poniedziałek,  6 czerwca 2016 roku Dzisiaj Lidka i Małgosia były mocno zdenerwowane! Zaraz po śniadaniu kategorycznie „rozkazały nam”  zająć się rusztowaniami. Łatwo powiedzieć! Trzeba  było je oczyścić z rdzy, pomalować białą farbą i ...
Viva Ars w Poznaniu
Published: 06-10-2016 Hits: 2102
„Bijmy brawa, nadchodzi Mieszko i Dobrawa” - uczestnictwo w przedstawieniu muzyczno-teatralnym podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, na IX Spotkaniu Śródeckim Viva Ars w Poznaniu - ...
Poznajemy Poznań
Published: 05-28-2016 Hits: 2323
  21 maja   – na zaproszenie Fundacji – do Poznania przyjechała 45. osobowa grupa dzieci z Gminy Mieścisko (większość – z Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku).  W ten sposób zaczął się zasadniczy etap realizacji projektu „Poznajemy ...
Akademia Seniora cz.2
Published: 05-15-2016 Hits: 2171
Wizyta na targach pracy dla osób niepełnosprawnych
Published: 04-14-2016 Hits: 2348
Wychodząc naprzeciw problemowi zatrudniania osób niepełnosprawnych, wspólnie z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" w Poznaniu, odwiedziliśmy targi pracy dla osób niepełnosprawnych, ...
Akademia Seniora
Published: 04-12-2016 Hits: 2614
            Szanowni Seniorzy!   Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie Edukacyjnym „AKADEMIA  SENIORA”   W ramach Projektu proponujemy: ­ Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ...
Szukamy talentów
Published: 04-06-2016 Hits: 2664
  Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”. W tym ...
Pierwsza wizyta kardynała Raymonda Leo Burke w Poznaniu
Published: 02-08-2016 Hits: 2855
     W sobotę 6 lutego 2016 roku gościem Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego był  kardynał Raymond Leo Burke. Amerykański hierarcha w latach 2008-2014 pełnił posługę Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Obecnie jest patronem Suwerennego Zakonu ...
Spotkanie Opłatkowe w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria”
Published: 01-14-2016 Hits: 3113
11 stycznia w Maltańskim Centrum Pomocy ”Komandoria” w Poznaniu odbyło się kolejne Spotkanie Opłatkowe wszystkich służb, konfratrów, pracowników, wolontariuszy oraz osób, które na co dzień , zupełnie bezinteresownie wspierają dzieła maltańskie.   ...