Order of Malta

Aktualności

Planowane zajęcia

05/06/2020 


Zapraszamy na zajęcia
w Maltańskim Ośrodku Geriatryczno – Gerontologicznym

 

 • PLANOWANE ZAJĘCIA:

 

– GIMNASTYKA  – środa 17 czerwca, godz. 17.00 (pierwsza grupa)

– GIMNASTYKA  / NORDIC WALKING – środa 17 czerwca, godz. 18.00

   (druga grupa)

– SPOTKANIE Z DIETETYKIEM – wtorek 23 czerwca, godz. 15.30 –  temat:   

   DIETA A ODPORNOŚĆ

– ZAJĘCIA KOMPUTEROWE – wtorek 23 czerwca, godz. 17.00

– GIMNASTYKA  – środa 24 czerwca, godz. 17.00 (pierwsza grupa)

– GIMNASTYKA  / NORDIC WALKING – środa 24 czerwca, godz. 18.00    

   (druga grupa)

 

WAŻNE :

W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach i spotkaniach obowiązują zapisy : tel. 796 291 091

 

 • WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

 

Kartki okolicznościowe i bileciki do prezentów – prace zostaną wykonane w domu na podstawie wzorów i z materiałów, które Państwu przekażemy. Po wykonaniu prac, prosimy o przesłanie zdjęć MMS-em na numer telefonu: 796 291 091 lub mailowo na adres e-mail: fundacja@zakonmaltanski.pl

WAŻNE:

Materiały wraz i instrukcją wykonania zostaną przekazane Państwu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (liczba zgłoszeń ograniczona).

Obowiązują zapisy : tel. 796 291 091.

 

 • Nadal możliwe są TELEFONICZNE PORADY ŻYCIOWO – PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE dla seniorów, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: 796 291 091

 

 

INFORMUJEMY, ŻE DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA ZALECA SIĘ:

 1. Nie przychodzenie do placówki osób :
  a. u których występują niepokojące objawy choroby zakaźnej,
  b. które w miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną, przebywającą na kwarantannie
  Niezbędne będzie podpisanie stosownego oświadczenia.
  2. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
  3. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych.
  4. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, po uprzednim uzyskaniu ich zgody,
  5. Obowiązkową dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki.
  6. W miarę możliwości używanie osłony ust i nosa,
  7. Zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.

Uczestnicy zajęć i spotkań podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami oraz zgodę na mierzenie temperatury.

Szczegółowe procedury zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-CoV-2 oraz postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 obowiązujące Maltańskim Ośrodku Geriatryczno – Gerontologicznym dostępne są w Ośrodku.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań