Order of Malta

Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny

1. KONKURS FOTOGRAFICZNY – „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Prace prosimy przesyłać do 31 maja – szczegóły znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/

 

2. TEATR WIELKI – SPEKTAKL W INTERNECIE

27 marca (sobota) godz. 19:00 oraz 28 marca (niedziela) godz. 18:00 zapraszamy na spektakl Teatru Wielkiego w Poznaniu – (bezpłatny dostęp internetowy przez 24h)

„Zamek na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego – szczegóły znajdują się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjamaltanska.pl

 

3. PROPOZYCJE ZAJĘĆ W DOMU

Znajdą tu Państwo porady psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty oraz propozycje prac rękodzielniczych i przepisy kulinarne.

Będą tu zamieszczane również propozycje wirtualnego zwiedzania muzeów oraz udziału online w spektaklach teatralnych i koncertach.

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjamaltanska.pl/propozycje-zajec-w-domu/

 

4. Nadal możliwe są TELEFONICZNE PORADY ŻYCIOWO – PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE dla seniorów, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: tel.: 796 291 091

WAŻNE:
W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach i spotkaniach obowiązują zapisy : tel. 796 291 091

INFORMUJEMY, ŻE DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA ZALECA SIĘ:
1. Nie przychodzenie do placówki osób:
    a) u których występują objawy choroby zakaźnej,
    b) które w ciągu 14 dni miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną, przebywającą na kwarantannie (niezbędne będzie podpisanie stosownego oświadczenia).
2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
3. Obowiązkową dezynfekcję rąk przed wejściem na teren placówki.
4. Używanie osłony ust i nosa.
5. Zachowanie zasad dystansu społecznego.
Uczestnicy zajęć i spotkań podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami oraz zgodę na mierzenie temperatury.
Szczegółowe procedury zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-CoV-2 oraz postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 obowiązujące Maltańskim Ośrodku Geriatryczno – Gerontologicznym dostępne są w Ośrodku.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań