Order of Malta

Członkowie Zakonu

Kawalerowie, Damy i Kapelani

W XI wieku Kawalerowie, zwani wówczas „szpitalnikami”, założyli szpital w Jerozolimie, aby opiekować się pielgrzymami każdej religii lub rasy. Praca szpitalników stała się znana, a w 1113 papież Paschalis II oficjalnie uznał wspólnotę klasztorną za świecki zakon, ze szpitalnikiem Gerardem jako założycielem Zakonu wraz z grupą mnichów – „profesów” – którzy są dziś sercem Zakonu Maltańskiego.

Przez wieki liczba członków pochodzących z całej Europy nadal rosła i przyczyniała się do wzmocnienia Zakonu podczas jego obecności na Rodos (1310-1522) i na Malcie (1530-1798).

Podczas gdy członkowie Zakonu Maltańskiego w dawnych czasach tradycyjnie należeli do arystokracji, dziś nacisk kładziony jest na szlachetność ducha i postępowania. 13 500 Rycerzy i Dam Zakonu Maltańskiego pozostaje wiernym swoim inspirującym zasadom, podsumowanym mottem „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum” – obrona wiary oraz służenie ubogim i chorym – które urzeczywistniają się dzięki projektom humanitarnym oraz pomocy społecznej świadczonej w 120 krajach. Członkowie muszą wykazać oddanie tym zasadom i są przyjmowani w poszczególnych krajach przez Przeoraty i krajowe stowarzyszenia.

Trzy Klasy

Zgodnie z Konstytucją członkowie Zakonu Maltańskiego są podzieleni na trzy Klasy. Członkowie mają prowadzić życie w sposób wzorowy zgodnie z naukami i zasadami Kościoła katolickiego i poświęcić się projektom pomocowym Zakonu.

Członkami Pierwszej Klasy są: Kawalerowie Sprawiedliwości lub Profesi oraz profesyjni Kapelani Konwentualni, którzy złożyli śluby „ubóstwa, czystości i posłuszeństwa dążącego do doskonałości zgodnie z Ewangelią”. Zgodnie z prawem kanonicznym są zakonnikami, ale nie są zobowiązani do życia we wspólnocie.

Członkowie Drugiej Klasy, na mocy przyrzeczenia posłuszeństwa, zobowiązują się żyć zgodnie z chrześcijańskimi zasadami i inspirującymi zasadami Zakonu. Są oni podzieleni na trzy kategorie:
– Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji
– Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji
– Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej w Posłuszeństwie

Trzecia Klasa składa się ze świeckich członków, którzy nie składają ślubów zakonnych ani przyrzeczenia posłuszeństwa, ale żyją zgodnie z zasadami Kościoła i Zakonu. Są oni podzieleni na sześć kategorii:
– Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji
– Kapelani Konwentualni ad honorem
– Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji
– Kapelani Magistralni
– Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej
– Donaci (mężczyźni i kobiety) Dewocji

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań