Order of Malta

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
ul. Świętojańska 1
61- 113 Poznań

rejestracja telefoniczna od poniedziałku do czwartku

w godzinach 12.00-14.00

tel.: 530 908 098

OD 21.12.2023 r. DO 08.01.2024 r. GABINETY BĘDĄ NIECZYNNE

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne 

W listopadzie 2013 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich powołała Maltańskie Gabinety Specjalistyczne, mieszczące się w nowym budynku i kontynuujące pracę dawnej Przychodni Onkologicznej, rozszerzając zakres świadczonych usług o nowe specjalności.

Na powierzchni 200 m 2 zlokalizowano trzy gabinety lekarskie, rejestrację, poczekalnię, kaplicę, a także zaplecze socjalne i gospodarcze.

Powstała tu również bardzo potrzebna Pracownia Densytometrii, wyposażona w nowoczesny aparat do badania gęstości kości. Warto zaznaczyć, że zarówno w samym Poznaniu, jak i w regionie niewiele jest miejsc, gdzie można wykonać tego typu badanie.

W Maltańskich Gabinetach Specjalistycznych porad udzielają lekarze specjaliści w zakresie: ortopedii, ginekologii, pulmonologii, endokrynologii, gastroenterologii oraz urologii. Jest również możliwość skorzystania z ultrasonografu o szerokim spektrum diagnostycznym w ramach wizyt u lekarzy specjalistów.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań