Order of Malta

Rozwój i aktywność

Rozwój i aktywność drogą do zdrowia psychicznego

Realizowane  zadanie  polega  na zorganizowaniu cyklu warsztatów i porad usprawniających  i rehabilitacyjnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Sprzyja promocji zdrowia psychicznego poprzez wzmacnianie samooceny i podnoszenie kompetencji społecznych osób  z zaburzeniami psychicznymi.  Wsparciem jest objętych ok. 60 osób.
Zdrowie psychiczne to najogólniej rzecz biorąc zdolność do rozwoju pomimo ograniczeń. Pomoc w kształtowaniu wizerunku i poczucia własnej wartości oraz zajęcia terapeutyczne usprawniające samodzielność mają  na celu zapobieganie wypadaniu z ról społecznych oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym, będących skutkiem niepełnosprawności. 
Szczególna uwaga zwracana jest na:
 • – umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • – profilaktykę zaburzeń depresyjnych
 • – działania służące poprawie stanu zdrowia psychicznego
 • – promowanie zdrowego stylu życia
 • – profilaktykę uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna)
 • – podwyższanie poziomu samooceny
 •  

Wsparcie  udzielane jest dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższej rodzinie. Polega m.in. na: 

 1. a) udzielaniu porad przez specjalistów (psychologa, kosmetologa, fryzjera, stylisty, dietetyka, innych)b
 2. b) regularnym, aktywnym  udziale  w różnorodnych  zajęciach  usprawniających samodzielność i gotowość do wykonywania pracy:
 •      – usprawnianie ruchowe  – choreoterapia
 •      – szeroko rozumiana terapia zajęciowa , w tym wikliniarstwo
 •   – trening kulinarny pod kątem zdrowego żywienia i planowania budżetu domowego
 •     – trening dbałości o poprawę wizerunku, wpływający na wzmocnienie samooceny uczestników projektu i ich akceptacji przez środowisko (w tym także zajęcia w gabinecie fryzjersko-kosmetycznym)
 
Projekt realizowany jest w pomieszczeniach Maltańskiego Centrum Pomocy „Komandoria” w Poznaniu, przy ul. Świętojańskiej 1, na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz miejscach użyteczności publicznej.  

Wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniają:

Miasto Poznań
Logo Fundacja Pomoc Maltańska Poznań

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań