Order of Malta

Rada Fundacji

Maciej Koszutski

Tomasz Zdziebkowski

Jerzy Donimirski

Stanisław Rybicki

Kazimierz Jeleński

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań