Order of Malta

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

O nas

Jesteśmy jednym z dzieł Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”.

Działamy, od 1 lipca 2000r. na zasadach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jesteśmy placówką dziennego pobytu dla dorosłych, głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Organizujemy ciekawe, cykliczne imprezy, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem, powiększając tym samym grono naszych przyjaciół.

Mamy ładny Dom, usytuowany w interesującej okolicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. . . . i w ogóle naprawdę jesteśmy fajną, zgraną ekipą, z którą warto się bliżej poznać!!!

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie działa od 1 lipca 2000 roku jako Środowiskowy Dom Samopomocy. Podstawowe zasady funkcjonowania placówki zostały określone w Umowie zawartej 30 grudnia 1999 roku pomiędzy Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” a Powiatem Poznańskim.
Placówka, położona w niezwykle malowniczej okolicy, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szesnasty rok życia. Uczestnikami zajęć są m.in.: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, które nie mogą podjąć zatrudnienia, nawet w warunkach chronionych.
Niezbędna dokumentacja gromadzona jest w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, a następnie przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, gdzie podejmowana jest decyzja o skierowaniu (lub nie) danej osoby do Domu w Puszczykowie. Poszczególne osoby kierowane są na czas określony – od 2 do 12 miesięcy. W przypadku osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną pobyt w placówce może ulec przedłużeniu. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 26 osób, które zamieszkują na terenie gmin: Mosina, Puszczykowo i Luboń.

Historia Domu

Obiekt mieszczący się przy ul. Dworcowej 16 należy do kompleksu budynków Parafii św. Józefa w Puszczykowie. Zbudowano go na przełomie lat 70 – tych i 80 – tych. Początkowo mieścił się w nim magazyn, w którym gromadzono materiały niezbędne do budowy kościoła.

Później pomieszczenia na piętrze przekształcono w sale katechetyczne. Od czasu, gdy nauczanie religii wprowadzono do szkół, budynek stał pusty, nie był w żaden sposób wykorzystany.
Kiedy 1997 roku Zgromadzenie Ducha Świętego przekazało go Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, zapadła decyzja o konieczności dokonania generalnego remontu budynku.Przed członkami Fundacji stanęło również zadanie przebudowy i przystosowania istniejących w nim pomieszczeń do potrzeb powstającej placówki. Przede wszystkim należało doprowadzić budynek a wraz z nim przylegający ogród do stanu używalności. Latem 1997 roku grupa belgijskich skautów, w ramach wakacji spędzanych w Polsce, rozpoczęła prace remontowe. Młodzież uporządkowała ogród, wyniesiono niepotrzebne sprzęty z budynku, skuto tynki. W 1999 roku rozpoczęto generalny remont budynku, na który składały się m.in.: przebudowa ścian wewnętrznych, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz remont dachu. Na bazie projektu adaptacji Domu do potrzeb niepełnosprawnych wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i grzewczą.
Budynek posiada dziś kotłownię gazową zapewniającą ciepłą wodę i ogrzewanie. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz utwardzenie drogi dojazdowej zostały opłacone z funduszu Miasta Puszczykowa. Ostatnim, niewątpliwie najważniejszym etapem prac remontowych i modernizacyjnych było dostosowanie poszczególnych pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. W łazienkach poszerzono drzwi i zlikwidowano progi, umożliwiając swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, zainstalowano też poręcze pozwalające na sprawne i bezpieczne poruszanie się w nich. Dwie łazienki wyposażono w kabiny natryskowe, ściany i podłogi wyłożono kolorową estetyczną glazurą. Prace remontowe budynku trwały do czerwca 2000 roku.

Formy zajęć

W naszym Domu, w ramach terapii grupowej realizowane są warsztaty ekologiczno-techniczne, warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i rękodzielnicze, trening kulinarny i budżetowy.

 

Warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i rękodzielnicze
Dzięki tym zajęciom możemy poczuć się jak prawdziwi kreatorzy przestrzeni, niebanalni, ambitni twórcy, dla których każdy ruch pędzla; każdy nawet najdrobniejszy akt twórczy staje się świetnym sposobem na uzewnętrznienie własnych przeżyć i odczuć. Są dni, w których tworzenie traktujemy jako doskonałą zabawę, relaks i odpoczynek; a czasami (tak niechcący – przez przypadek) dzięki jednej stworzonej pracy… zmienia się nam optyka widzenia naszych problemów…

Nasze prace plastyczne prezentowane są na Wystawach Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Puszczykowie. Cyklicznie już gościmy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Galerii Miejskiej w Mosinie, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Warsztaty ekologiczno – techniczne
Jesteśmy EKO (choć nie zawsze…), dlatego też koniecznie potrzebna jest nam ugruntowana wiedza na temat naszej planety, jej potrzeb i ograniczeń; wiedza na temat zdrowego stylu życia, który musi na stałe zmienić nasze , często nie do końca prawidłowe nawyki i przyzwyczajenia…. Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? W jaki sposób wykonać ekologiczną maseczkę na twarz? Jak prawidłowo segregować odpady – które z nich mogą być poddane recykilngowi? W jaki sposób pielęgnować rośliny ogrodowe? – to tylko niektóre tematy poruszane podczas zajęć- przez naszych ekologów…

Trening kulinarny
To zajęcia, w których uczestniczymy najchętniej. Możliwość „kulinarnego eksperymentowania” otwiera przed nami nieograniczone możliwości w łączeniu smaków i aromatów. Często właśnie w naszej kuchni powstają pionierskie potrawy („Naleśniki Maltańskie”, „Smalec Maltański”), które mają już swoje stałe grono fanów. A tak zupełnie poważnie – dzięki zajęciom kulinarnym uczymy się sposobów eleganckiego nakrywania do stołu, przechowywania i przetwarzania żywności, doboru przykładowego menu na różne uroczystości i utrzymywania porządku w pomieszczeniach kuchennych.

Trening budżetowy
„Kochane pieniążki…” nuci wielu z nas, kiedy podczas zajęć poruszamy tematy finansowe… W trakcie treningów budżetowych uczymy się niezwykle skomplikowanej umiejętności planowania swoich wydatków, racjonalnego dysponowania pieniędzmi, dokonywania przemyślanych zakupów, radzenia sobie z opłatami za wodę, prąd i abonament RTV, wypełnianiem druków… Możemy też przekonać się, w jaki sposób „kuszą nas” reklamy telewizyjne, różnego rodzaju oferty promocyjne i posezonowe wyprzedaże…

Nie jesteśmy sami – integracja
Jak na prawdziwie „zgraną ekipę” przystało integrujemy się z CAŁYM ŚWIATEM Od wielu lat przyjaźnimy się z kilkunastoma placówkami zajmującymi się terapią i rehabilitacją – z terenu całej Wielkopolski, na stałe współpracujemy z kilkoma gimnazjami i szkołami podstawowymi (dzięki czemu zyskaliśmy cudownych wolontariuszy). Staramy się bywać na prawie wszystkich uroczystościach, przeglądach, olimpiadach i zabawach tanecznych…. Sami też nie próżnujemy, odwdzięczamy się corocznie Zmaganiami Siłaczy Maltastrong, Wieczorami z Aniołami, Zlotem Talentów…

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna prowadzona jest w naszym Domu przez dwóch pedagogów specjalnych – Lidkę i Małgosię oraz przez psychologa – Ewę.

Terapia pedagogiczna
Na zajęciach z pedagogiem uczymy się rozpoznawania i określania własnych uczuć i emocji, rozwijamy umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania próśb i oczekiwań, współdziałania na zasadach partnerstwa i wzajemnej życzliwości. Nasze zajęcia mają na celu przezwyciężanie uprzedzeń, przeciwdziałanie konfliktom w grupie, kształtowanie poprawnych więzi emocjonalnych. To czas, w którym zawsze możemy omówić nasze aktualne kłopoty i trudności, zastanowić się nad sposobami rozwiązania nurtujących nas problemów…

Terapia ruchowa

W zajęciach ruchowych biorą udział wszyscy uczestnicy Domu. Poranna gimnastyka opiera się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwijających – stymulujących pracę całego organizmu. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez fizjoterapeutę w oparciu o wnikliwą analizę zaleceń lekarskich, diagnozę aktualnych potrzeb i dysfunkcji ruchowych każdego z uczestników.

Sale do ćwiczeń ruchowych – grupowych i indywidualnych wyposażyliśmy w Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) – przeznaczony do ćwiczeń w odciążeniu, bieżnię elektryczną, lampę do naświetlań – Bioptron, różnego rodzaju trenażery, maty masujące, rowery rehabilitacyjne, steppery, hantle, zestaw do ćwiczeń siłowych – typu Atlas, piłki do gier zespołowych, stół do tenisa stołowego, klocki oraz płytki manipulacyjne – do ćwiczeń z zakresu usprawniania tzw. „motoryki małej”.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
W Naszym Domu, jednym z niewielu miejsc gdzie możemy naprawdę „popróżnować” jest Sala Doświadczania Świata. Zajęcia w niej zapewniają naszym uczestnikom odprężenie a zarazem stymulację za pomocą światła, koloru, dźwięków, dotyku i zapachu. Pozwalają na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w atrakcyjnym otoczeniu.

To nie tylko relaks i odpoczynek. Kilkunastominutowe zajęcia rozwijają spostrzegawczość, pamięć sensoryczną, uwagę i motywację do samodzielnego podejmowania decyzji, powodują lepsze rozumienie otoczenia, pobudzają aktywność i oswajają z różnymi bodźcami.

Kadra

Kierownik Domu

Jerzy Pelowski — pedagog specjalny, organizator pomocy społecznej


Terapia indywidualna

Lidia Łubińska — pedagog specjalny, pielęgniarka


Terapia w grupie

Agnieszka Przynoga — instruktor terapii zajęciowej

Anna Jandy – instruktor terapii zajęciowej

Luiza Sługocka — terapeuta

Anna Kołodziej — terapeuta

Mikołaj Tomaszewski — instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta

 


Terapeuci zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Natalia Grześkowiak — instruktor zajęć wspierająco – aktywizujących

Marcin Dudek — instruktor zajęć wspierająco – aktywizujących

Mariusz Dąbrowski — warsztaty multimedialno – artystyczne

Danuta Połczyńska – Nowak – instruktor zajęć muzycznych

Katarzyna Przybyła – psycholog (indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki)

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań