Order of Malta

Dzieła Fundacji

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

WTZ Pomoc Maltańska w Poznaniu 

Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne

Rozwój i aktywność

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań