Order of Malta

Władze Zakonu

Rząd Suwerennego Zakonu Maltańskiego

Rada Suwerenna pomaga Wielkiemu Mistrzowi w zarządzaniu Zakonem Maltańskim. Składa się z Wielkiego Mistrza, który jej przewodniczy, z posiadaczy czterech Wysokich Oficjów (Wielki Komandor, Wielki Kanclerz, Wielki Szpitalnik i Odbiorca wspólnego Skarbu) oraz sześciu członków.

Z wyjątkiem Wielkiego Mistrza są oni wybierani na pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną.

Rada Suwerenna jest zwoływana przez Wielkiego Mistrza i spotyka się w siedzibie Zakonu Maltańskiego co najmniej sześć razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy wymagają tego szczególne okoliczności.

Namiestnik Wielkiego Mistrza
J.E. Fra’ John T. Dunlap

RADA SUWERENNA (2019-2024):

Wielki Komandor
J.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas

Wielki Kanclerz
J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager

Wielki Szpitalnik
J.E. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel

Skarbnik
J.E. János Count Esterházy de Galántha

CZŁONKOWIE

J.E. Fra’ John T. Dunlap
J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau
J.E. Fra’ Gottfried von Kühnelt-Leddihn
J.E. Fra’ Roberto Viazzo
J.E. Winfried Graf Henckel von Donnersmarck
J.E. Mauro Bertero Gutiérrez

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań