Order of Malta

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

Zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 16.00 do 19.00

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „Oratorium Maltańskie” funkcjonuje od stycznia 2014r. w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1 w Poznaniu.
Jej działalność finansowana jest ze środków Miasta Poznania (ponad 95%) oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Zapisani wychowankowie przez trzy dni w tygodniu mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do zajęć szkolnych oraz zorganizowany czas w formie zabaw i różnorodnych zajęć.
– Dzieci mogą liczyć na pomoc przy nadrabianiu zaległości szkolnych oraz rozwiązywaniu problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Przedmiotem naszych działań jest organizacja czasu wolnego. Udział w zajęciach umożliwia również dzieciom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, dzięki czemu mogą zaspokajać ważną potrzebę zabawy i rozrywki – mówi Jerzy Pelowski, koordynator Oratorium.
Dlaczego właśnie świetlica? W oparciu o doświadczenia pracowników Fundacji, informacje od dyrektorów szkół, instytucji samorządowych i kościelnych stworzyliśmy diagnozę przyczyn i skutków dysfunkcji w rodzinach, które stanowiły przedmiot naszych zainteresowań. Potwierdziła ona celowość prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej właśnie w tym rejonie. W zajęciach „Oratorium Maltańskiego” uczestniczy 25. dzieci, w wieku od 6 do 15 roku. Sformułowana diagnoza została potwierdzona.
Poprzez działania świetlicy staramy się także udzielić wsparcia rodzinom naszych beneficjentów. Za jeden z celów stawiamy sobie przedstawienie rodzicom wzorców postępowania i kompetencji społecznych oraz emocjonalnych u rodziców, uświadomienie własnych potrzeb i możliwości.
Zajęcia prowadzi 4 pedagogów specjalnych, z wieloletnim stażem, posiadających wysokie kwalifikacje.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań