Order of Malta

Wspomóż Nas!

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych ​w​ ​ramach​ ​projektu​ PITax.pl​ ​dla​ ​OPP. 

Nazwa Fundacji:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”

Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS: 0000207523
NIP: 782 – 21 – 41 – 693
REGON 639644725

Siedziba: 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu
76 1240 6595 1111 0000 5622 4537

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań