Order of Malta

Strefa modlitwy

MODLITWA WSTAWIENNICZA 
ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

Panie, nasz Boże,
dziękujemy Ci za naszą rodzinę
Suwerennego Zakonu świętego Jana Jerozolimskiego
i błogosławimy Tobie za to, że nas wezwałeś do uczestnictwa w niej.

 

Podobnie jak wszystkim tym, którzy nas poprzedzili,
daj nam odwagę bycia świadkami wiary Kościoła
i służenia naszym braciom, naszym panom Chorym i Biednym,
z hojności serca.

 

Dzisiaj zawierzamy Tobie tych,
którzy otrzymali misję prowadzenia naszego Zakonu,
a zwłaszcza w obecnym czasie wszystkich tych,
którzy usilnie pracują nad dziełem Reformy,
do której wezwał nas Twój święty Kościół w swej macierzyńskiej trosce.

 

Panie, Boże miłosierdzia i dobroci,
spójrz z czułością na Twoje dzieci
gdy zwracają się ku Tobie, by otrzymać Dar Twojej Mądrości.

 

Udziel im Roztropności i Rady przez Dar Twojego Świętego Ducha.
Daj im ducha rozsądku, prawdy i pokoju.
Niech pracują otoczeni Twoją troskliwą opieką
z pokorą, w duchu służby i czystości serca.

 

Niech ich jedynym zamiarem będzie pełnienie Twojej świętej woli.
Niech unikają wszelkiej stronniczości,
niech działają pragnąc jedynie pogłębić charyzmaty,
którymi w Twej dobroci szczodrze obdarzyłeś naszą rodzinę.

 

O to Cię prosimy za wstawiennictwem Naszej Pani z Filermo,
naszego Patrona świętego Jana Chrzciciela, naszego założyciela
błogosławionego Gerarda i wszystkich Świętych i Błogosławionych naszego Zakonu.

 

AMEN

 

Imprimi potest

X Jean Lafitte, Biskup tytularny Entrevaux, Prałat Suwerennego Zakonu Maltańskiego

 

Modlitwa do Boga przez Panów Chorych

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się, aby Bóg zesłał pokój na świat.

 

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się aby Bóg zechciał mnożyć owoce ziemi. Módlcie się za pielgrzymów płynących przez morza i wędrujących po ziemi, aby Bóg ich prowadził i doprowadził w bezpieczeństwie duszy i ciała do celu.
Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się za siebie i za innych chorych chrześcijan, aby Pan nasz zechciał dać im zdrowie, potrzebne ich duszom i ciałom.
Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się za dusze waszych ojców i matek, i za wszystkich chrześcijan, którzy odeszli, aby Bóg dał im pokój wieczny.

Amen.

 

Modlitwa Zakonu Maltańskiego

Panie Jezu któryś raczył mi zezwolić
brać udział w zastępach kawalerów świętego
Jana Jerozolimskiego, błagam Cię pokornie
byś za wstawiennictwem Panny Świętej z Filermo,
świętego Jana Chrzciciela i wszystkich Świętych
pomógł mi pozostawać wiernym tradycjom
naszego Zakonu, wyznająch religię rzymską,
katolicką, apostolską i broniąc jej przed
bezbożnością, prowadząc w czyn chrześcijańską
miłość bliźniego, a w szczególności w stosunku
do biednych i chorych.

 

Daj mi pozatem potrzebne cnoty, aby
wykonywać w myśl przykazań Ewangelii
bezinteresownie i szczerze po chrześcijańsku
te świętobliwe zamiary.

 

Ku większej chwale Boga,
ku pokojowi świata,
ku dobru Zakonu św. Jana Jerozolimskiego

 

Amen.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań