Order of Malta

WTZ Pomoc Maltańska w Poznaniu

O nas

Warsztaty Terapii Zajęciowej – to placówka, mająca na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie terapii zajęciowej, która zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, rozwijania sprawności psychofizycznej a także wyuczenia podstawowych umiejętności zawodowych.

Uczestnikiem warsztatów może być osoba, która posiada prawnie potwierdzony status niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Terapię w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji uczestników. Zawierają one informacje o planowanych działaniach i spodziewanych efektach pracy z uczestnikiem.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska” przy ul. Miastkowskiej 128/132 powstały 1 kwietnia 2005 roku. Kierownictwo placówki objęła Pani Anna Hojda-Nowak. 1 października 2013 roku warsztaty zostały poszerzone o nowy oddział, mający swoją siedzibę w Maltańskim Centrum Pomocy “Komandoria” przy ul. Świętojańskiej 1. Pięćdziesięciu podopiecznych uczęszczających na zajęcia to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W naszych placówkach przygotowujemy uczestników do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. W ramach integracji społecznej odbywają się liczne wyjścia do kin, muzeów i innych instytucji kulturalnych. Prowadzona jest w szerokim zakresie integracja ze środowiskiem lokalnym, przyległymi parafiami pw. Objawienia Pańskiego oraz pw. Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami. Rozwijamy także podstawowe umiejętności zawodowe umożliwiające późniejsze, ewentualne podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej na rynku pracy. Wyroby powstające w trakcie naszej codziennej pracy można nabyć na straganach i kiermaszach okolicznościowych organizowanych z okazji świąt.

Działamy na polu sportowym startując w licznych zawodach konkurencjach i imprezach rekreacyjnych. Współpracujemy z placówkami o podobnym charakterze, między innymi z Domem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań