Order of Malta

Misja

Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum
Obrona Wiary i służba ubogim, cierpiącym

Zakon Św. Jana z Jerozolimy to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstały w Jerozolimie ok. roku 1050, jest on zakonem świeckim, tradycyjnie o charakterze wojskowym, rycerskim, szlacheckim. Ma 13,500 członków; niektórzy z nich to Bracia Profesi, którzy składali śluby posłuszeństwa. Inni kawalerowie i damy są członkami świeckimi, oddając się sprawowaniu chrześcijańskich cnót i dobroczynności. Rycerze Maltańscy wyróżniają się swoim zaangażowaniem w doskonaleniu duchowości w Kościele i pracy w służbie ubogim i chorym.

Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, podsumowanymi w haśle Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę Dam i Kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej i działalność medyczną i społeczną. Obecnie, Zakon prowadzi działalność w przeszło 108 krajach.

Charakterystyka Zakonu

Suwerenny Zakon Maltański jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego; posiada własną konstytucję, paszporty, znaczki, organizacje publiczne.  Obecnie Zakonem kieruje Wielki Mistrz Fra’ John Dunlap, który został wybrany 3 maja 2023 roku.  Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 110 państwami – wiele z nich jest nie katolickich – jak również z organizacjami europejskimi i międzynarodowymi. Zakon Maltański jest neutralny, bezstronny i apolityczny, co pozwala mu grać rolę mediatora pomiędzy państwami.

Zakon a Republika Maltańska

Zakon niedawno powrócił na Maltę, po podpisaniu umowy z rządem maltańskim, która udziela Zakonowi ekskluzywne używanie Fortu St. Angelo przez okres 99 lat. Sytuowany w mieście Birgu, Fort był własnością Zakonu od roku 1530 do zajęcia wyspy przez Napoleona w 1798. Dziś, po renowacji, w Forcie odbywają się uroczystości historyczne i kulturowe związane z Zakonem Maltańskim.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań