Order of Malta

Maltański Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny

OŚRODEK GERIATRYCZNO – GERONTOLOGICZNY

jest jednym z dzieł Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Funkcjonuje, w Maltańskim Centrum Pomocy „Komandoria” przy
ul. Świętojańskiej 1 w Poznaniu, od stycznia 2014 roku.

Głównym celem działalności Ośrodka jest zapewnienie specjalistycznej opieki geriatryczno – gerontologicznej seniorom. Mieszkańcy Poznania w wieku 60+ mogą liczyć na wsparcie w aspekcie medycznym i (szeroko rozumianym) psychospołecznym.

W aspekcie medycznym nasi beneficjenci mają możliwość skorzystania :

  • ze specjalistycznych porad lekarzy: specjalisty chorób wewnętrznych, urologa, okulisty, endokrynologa, ginekologa, ortopedy, pulmonologa
  • z wykładów i konsultacji specjalistów: geriatry, specjalisty chorób wewnętrznych, urologa, okulisty, pulmonologa, endokrynologa, kardiologa, ginekologa, dermatologa, chirurga, chirurga naczyniowego, gastroenterologa, dietetyka, diabetologa, hipertensjologa, ortopedy
  • z badań densytometrycznych.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 530 908 098

Zapisy na wykłady lekarzy specjalistów pod numerem: 506 716 230

W aspekcie psychospołecznym beneficjentom stwarzamy możliwość:

  • skorzystania ze wsparcia: psychologa, instruktora terapii zajęciowej, prawnika, pedagoga, dietetyka, fizjoterapeuty, instruktora prowadzącego zajęcia komputerowe
  • udziału w warsztatach usprawniających i ogólnorozwojowych, m.in. : kulinarnych, muzycznych, komputerowych, rozwijających zainteresowania, rękodzielniczych (florystyczne, ceramiczne, decoupage, plastyczne)
  • skorzystania z konsultacji i porad psychologicznych
  • uczestnictwa w ogólnorozwojowych zajęciach ruchowych prowadzonych przez fizjoterapeutę.
  • uzyskania porad życiowo – prawnych
  • udziału w zajęciach i spotkaniach tematycznych i okolicznościowych (wyjścia do kina, teatru, muzeum, na basen, spacery i wycieczki)

Informacje i zapisy: 796 291 091 lub 507 117 248

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny jest zadaniem publicznym realizowanym w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” na zlecenie Miasta Poznania.

Wartość projektu sfinansowana z budżetu Miasta Poznania
w roku 2024 wynosi: 91 240,00 zł.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań