Order of Malta

Aktualności

Pomoc świąteczna dla dzieci w Poznaniu

22/12/2022 


Zbliżający się okres przedświąteczny sprawia, że wsparcie okazane przez Sponsorów, Darczyńców i Wolontariuszy oraz nasze działania, nabierają większego znaczenia i przybierają na sile. Również w tym roku, ze względu na coraz trudniejszą sytuację, pomoc jest bardzo potrzebna. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu nie ustaje w pomocy osobom potrzebującym. Nasze wsparcie skierowane jest w szczególności do osób niezamożnych, samotnych, seniorów, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także uchodźców z Ukrainy.

W środę 14 grudnia br. wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w Poznaniu już po raz trzynasty zorganizowaliśmy świąteczną pomoc dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Po wspólnej modlitwie i życzeniach wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem. Dzięki wsparciu Darczyńców, a także pomocy osób zaangażowanych w organizację spotkania i przygotowanie bogatych paczek, mali uczestnicy spotkania otrzymali wspaniałe prezenty. Dzieci podarowały gościom wykonane własnoręcznie kartki świąteczne i pierniki.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu
składa serdeczne podziękowania Fundacji ENEA, wszystkim Sponsorom,
Osobom zaangażowanym w przygotowanie paczek
oraz Siostrom Urszulankom za współpracę przy organizacji.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań