Order of Malta

Aktualności

Realizacja projektu „Antidotum”

18/10/2021 


„ANIDOTUM”

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Zadanie polega na realizacji cyklu zajęć wspierająco – aktywizujących na terenie 3. placówek, których przedmiotem funkcjonowania jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
 3. Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

 

W okresie 1 września – 30 listopada realizowane będą kategorie zajęć :

 1. Zajęcia zakresu rehabilitacji ruchowej:
  1. masaż tkanek głębokich – forma masażu polegająca na oddziaływaniu na tkanki poprzez ucisk (dostosowany do stanu funkcjonalnego beneficjenta oraz powolny ruch przesuwania tkanek poprzez użycie ręki terapeuty
  2. kinesiotaping (inaczej plastrowanie) – metoda będąca dobrym uzupełnieniem masażu tkanek głębokich. Polega na przyklejaniu elastycznej taśmy na tkankę w celu poprawy pracy mięśni.
  3. zestaw ćwiczeń z piłkami lekarskimi (o różnej masie i wielkości) – zajęcia polegające na przeprowadzeniu rozgrzewki, przedstawieniu prawidłowej pozycji do wykonania ćwiczenia oraz na wykonaniu zaprezentowanego wyizolowanego ruchu lub sekwencji ruchów.
  4. Zajęcia zakresu psychoedukacji i terapii pedagogicznej :
   1. Geloterapia jako metoda terapeutyczna: – śmiechoterapia – ćwiczenia praktyczne – Yoga śmiechu – wizualizacje – techniki kierowanej wyobraźni
   2. Trening usprawniający zapamiętywanie: – ćwiczenia z mnemotechnik : piktogramy, łańcuchy skojarzeń zagadnieniami, mapy myśli porządkujące materiał od najbardziej ogólnego hasła, aż po szczegóły zagadnienia, haki pamięciowe (kojarzenie cyfr z przedmiotami/kształtami), pałac pamięci (przyporządkowywanie materiału do zapamiętania do przedmiotów w znanym nam miejscu) – medytacja – mindfulness (trening uważności – ćwiczenia umysłu, przeznaczone głównie dla osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, pomocny także w przypadku depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania)
   3. Zdolność prowadzenia refleksji- namysłu nad moralną zdolnością własnych zachowań. Autorefleksja : Jak postępować ? Jaki powinienem być, by nie być w sprzeczności z samym sobą, a z drugiej – by nie ograniczać wyboru innym osobom ? – pojęcie i struktura moralności – różnica między normą moralną a normą obyczajową – wartości: szacunek; uczciwość; odpowiedzialność; odwaga; samodyscyplina; pokojowość; sprawiedliwość; szczęście, optymizm, humor; przyjaźń i miłość; solidarność; piękno; mądrość – autorefleksja.
  5. Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii jako element wspomagający rozwój psychofizyczny osób z zaburzeniami psychicznymi:
   1. Muzyka jako czynnik terapeutyczny w różnych dysfunkcjach psychoterapeutycznych – Muzyka jako czynnik porządkujący i stymulujący ruch; terapia zaburzeń motoryki ciała – Emocjonalne, komunikacyjno-interakcyjne i poznawcze odziaływanie muzyki – Podtrzymanie psychiczne oraz regulacja czynności wegetatywnych organizmu
   2. Wspólne muzykowanie
   3. gra na instrumentach perkusyjnych.

 

 1. Zajęcia rękodzielnicze : „Kreatywnie”:
  1. pouring – artystyczne wylewanie farb (narzędzia i materiały, technika „odwrócony kubek”, technika „otwarty kubek”, „marbling” – technika z widelcem, technika okrężna               i dmuchanie – technika powertex na obrazie
  2. wykonywanie ręcznie robionych kartek bożonarodzeniowych i okolicznościowych (m.in. z wykorzystaniem elementów drukowanych i wycinanych z wykorzystaniem plotera tnącego)
  3. „prezenty z odzysku” – odnawianie i dekorowanie uszkodzonych przedmiotów (pudełka, drewniane wieszaki, skrzynki, niewielkie meble drewniane)
  4. wykonywanie i ozdabianie przedmiotów / półproduktów z drewna i sklejki

 

 1. Zajęcia kulinarne – cykl pn. : „Apetyt na życie” :
  1. dietetyczne przepisy na potrawy z drobiu
  2. potrawy wegetariańskie
  3. spotkanie z dietetykiem
  4. trendy i ciekawostki w polskiej gastronomii


Grupa docelowa


Grupę docelową stanowi 90 osób z niepełnosprawnościami. Będą to dzieci, młodzież i osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni. Beneficjentami będą przede wszystkim osoby z zaburzeniami psychicznymi : przewlekle psychicznie chore lub niepełnosprawne intelektualnie (głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym). U znacznej części osób występują zaburzenia sprzężone : niedosłuch, ograniczona sprawność ruchowa, wady wzroku, zaburzenia ze spektrum autyzmu. ­Uczestnikami projektu będą mieszkańcy powiatów : poznańskiego .(ziemskiego) i złotowskiego. ­Większość – to mieszkańcy małych miejscowości.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej


Rozwiązywanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi napotyka wciąż na nowe progi i bariery. ­W dalszym ciągu przypisywane są im cechy słabych, niezaradnych, pozbawionych zainteresowań, wszelkiej inwencji. ­Nadal spotykamy się z opinią, że ich aktywność powinna ograniczać się do zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. ­Nasze ponad 20. letnie doświadczenie pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że tak nie jest. ­Dlatego też uważamy, że aktualnie jeden z najistotniejszych problemów polega na dostrzeżeniu potencjalnych możliwości i uzdolnień drzemiących w osobach niepełnosprawnych – oczywiście przy bezwarunkowej akceptacji ich potrzeb i ograniczeń. Samo dostrzeżenie nie rozwiąże problemu. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających optymalny rozwój umiejętności, uzdolnień i zainteresowań niepełnosprawnych. W domu rodzinnym, czy nawet w trakcie pobytu w różnego typu placówkach nie zawsze jest to możliwe. ­Skutkiem braku odpowiednich warunków i zaniechania właściwych działań jest zbyt duża zależność osób z zaburzeniami psychicznymi od rodziców i opiekunów, niski poziom aktywności własnej, nieumiejętność spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób. Udział w cyklu zajęć wspierająco – aktywizujących pozwoli (przynajmniej w pewnym zakresie) rozwiązać problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi: a) wąski zakres zainteresowań – udział w zajęciach wpłynie korzystnie na jego rozszerzenie b) trudności w organizacji, zagospodarowaniu czasu wolnego – udział w zajęciach wykształci umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób czynny, aktywny, różnorodny c) stosunkowo niski poziom opanowania umiejętności przydatnych w życiu codziennym – podejmowane działania wpłyną pozytywnie na rozszerzenie zakresu i udoskonalenie umiejętności przydatnych na co dzień d) często – niski status w domu rodzinnym – nabycie umiejętności przygotowywania potraw i wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z drewna spowoduje poprawę statusu osoby z niepełnosprawnościami jako członka rodziny. e) nadmierna zależność od rodziców i opiekunów – rozszerzenie zakresu umiejętności, podwyższenie poziomu ich opanowania wpłynie pozytywnie na usamodzielnienie się beneficjentów poprawę w zakresie zaradności życiowej.

 

Zadanie realizowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

           Realizator zadania : Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. Pomoc Maltańska.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań