Order of Malta

Aktualności

Sympozjum naukowe „Zakon Maltański wczoraj i dziś, na progu X stulecia istnienia”

12/06/2014 


6.czerwca 2014 roku, w Kościele pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego rozpoczęło się sympozjum „Zakon Maltański wczoraj i dziś, na progu X stulecia istnienia ”.
O godzinie 10.30, w Sali Wykładowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A Mickiewicza swą prelekcję „Bernard z Clairvaux – głosiciel wyprawy krzyżowej” wygłosił O. dr hab. Stanisław Bafia CSsR . Kolejnym referentem był Prof. dr hab. Zdzisław Pentek, który wprowadził audytorium w czasy Piastów „Krucjaty i Piastowie: Henryk Sandomierski, Bolesław Wysocki, Władysław Odonic”. O godzinie 11.30 Bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba „Błogosławiony Gerard- pierwociny naszej historii i duchowości”. Kolejnym referentem był Bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski „Joannici w „Pamiętnikach” Piusa II (1405-1464)”.
Pierwszą część sympozjum kończył wykład Prof. dr hab. Bernadetty Puchalskiej -Dąbrowskiej „Kawalerowie Maltańscy w refleksji kaznodziejskiej Fabiana Birkowskiego”.
 
      Program, niezwykle „napięty”… po zaledwie półgodzinnej przerwie rozpoczęła się druga część sympozjum, poświęcona symbolom, heraldyce Zakonu oraz współczesnej działalności charytatywnej. Prelekcję „Szpital Zakonu Maltańskiego w Warszawie” wygłosiła dr Anna Kotańska. „Znaczenie podstawowych symboli Kawalerów Maltańskich w perspektywie  historyczno-teologicznej” przybliżyła słuchaczom dr Marta Kowalczyk. Następnie dr Tadeusz W. Lange „Heraldyka Zakonu Maltańskiego.” Sympozjum kończyła prelekcja Dr Macieja Koszutskiego „Współczesna działalność charytatywna Zakonu Maltańskiego”.
Honorowy patronat nad sympozjum objęli:
JE Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
JE Ambasador Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego w Polsce Vincenzo Manno
JE Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander hr. Tarnowski
JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki
Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Roman Słowiński
 
Małgorzata Kaczmarek Łuczka
 
Dzień później, 7.czerwca w Poznaniu  odbył się doroczny Konwent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań