Order of Malta

Aktualności

Szukamy Talentów – 2019

15/05/2019 


Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby z niepełnosprawnościami powstał projekt organizacji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”. W tym roku odbędzie się VII edycja Przeglądu, a jego finał planowany jest na 13 września.
Podczas uroczystości artyści mogą zaprezentować swoje uzdolnienia w następujących dziedzinach sztuki: plastycznej, fotograficznej, filmowej, muzycznej i teatralnej. Na laureatów czekać będą nagrody rzeczowe. Spośród wszystkich uczestników Przeglądu wyłoniony zostanie „Talent Roku 2019”, który otrzyma nagrodę indywidualną.
Zgłoszenia zarówno od osób indywidualnych jak i placówek lub organizacji przyjmowane są do 30 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat Przeglądu oraz karta zgłoszeń dostępne są również: www.maltadom.fc.pl pod nr tel.: 61 819 44 46, 507 117 248. email: maltadom@wp.pl
Organizatorem zadania jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” . Projekt finansowany jest z budżetu powiatu poznańskiego.
JAN GRABKOWSKI
STAROSTA POZNAŃSKI
zaprasza do udziału w
 
VII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
– mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „ZLOT TALENTÓW”
 
1. W trakcie imprezy twórcy będą mogli zaprezentować swoje uzdolnienia w kilku kategoriach twórczości : plastycznej, muzycznej, fotograficznej, filmowej i teatralnej.
2. Uczestnictwo w „Zlocie Talentów” mogą zgłaszać osoby indywidualne, placówki i organizacje :
a. prace plastyczne i fotograficzne zgłaszane do konkursów muszą być wyłącznie dziełami indywidualnymi
b. „Teledysk”, „Mała forma teatralna” oraz „Prezentacje wokalne” mogą być dziełami zespołowymi.
3. Do „Zlotu Talentów” mogą być zgłaszane prace i utwory spełniające warunki :
a. są dziełami oryginalnymi, do których pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu
b. nie naruszają praw osób trzecich
c. nie były dotychczas publicznie prezentowane.
4. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach: Informacja o konkursach, Regulamin, Oświadczenie, Karta zgłoszeniowa oraz na stronach internetowych: www.powiat.poznan.pl, www.fundacjakawalerowmaltanskich.fc.pl.
5. Finał „Przeglądu” odbędzie się 13 września br. w godz. : 10.00 – 14.30 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie.
6. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.
7. Przewidziana jest nagroda specjalna dla „Talentu Roku 2019”.
8. VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „ZLOT TALENTÓW” finansowany jest z budżetu Powiatu Poznańskiego.
9. Bezpośrednim realizatorem jest Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie
10. Dodatkowe informacje : 61 819 44 46, 507 117 248, e – mail: maltadom@wp.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań