Order of Malta

Aktualności

Warsztaty dla talentów

08/07/2019 


W dniach 1 – 4 lipca br. z inicjatywy powiatu poznańskiego po raz czwarty zostały zorganizowane warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Doświadczenia z ubiegłych lat upoważniają nas do stwierdzenia, że Warsztaty prowadzone przez profesjonalistów przyczyniają się do podniesienia poziomu twórczości artystów nieprofesjonalnych. Z pewnością są okazją do wzbogacenia ich warsztatu pracy.
Na terenie placówek dla osób niepełnosprawnych zajęcia z zakresu szeroko rozumianej arteterapii z reguły prowadzą instruktorzy lub pedagodzy nie posiadający odpowiedniego wykształcenia lub przygotowania z zakresu metodyki realizacji określonych zajęć. Dlatego też mimo dobrych chęci nie zawsze potrafią przełamać określone schematy, ich udziałem stają się niezamierzone błędy.
W trakcie warsztatów swoje artystyczne uzdolnienia zaprezentowało 21 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego, z różnymi kategoriami niepełnosprawności. Byli to m.in. laureaci dotychczasowych edycji „Zlotu Talentów”. Zostały zorganizowane następujące kategorie warsztatów : malarskie, muzyczne i teatralne.
Za główne cele organizatorzy uznają : rozwijanie uzdolnień artystycznych osób z niepełnosprawnościami, kształcenie procesu twórczego myślenia, rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności wnikliwej obserwacji natury i zjawisk otaczającego świata, promocję uzdolnień i twórczości osób z niepełnosprawnościami.
Warsztaty zakończyło spotkanie, w trakcie którego artyści zaprezentowali efekty swoich czterodniowych zmagań ze sztuką : etiuda teatralna „Ruch moim natchnieniem”, wspólne wykonanie jednego z opracowywanych utworów muzycznych („Zagubionny”) oraz wystawa prac plastycznych, wykonanych m.in. węglem i farbami akwarelowymi. Był też czas na krótkie posumowanie, dzielenie się wrażeniami i prezentację zdjęć
Warsztaty zostały zorganizowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Odbyły się na terenie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie. Beneficjenci mieli możliwość zamieszkania. W trzech uzasadnionych przypadkach uczestnikom warsztatów towarzyszył opiekun. Zadanie zrealizowała Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań