Order of Malta

Aktualności

Warsztaty rękodzielnicze

28/05/2020 


Zajęcia rękodzielnicze

Zapraszamy do wykonania prac:

1. „Sowa z filcu” – praca zostanie wykonana w domu na podstawie instrukcji i z materiałów, które Państwu przekażemy.

2. „Praca wg własnego projektu” – proponujemy wykonanie w domu dekoracji według własnego pomysłu z materiałów, które Państwu przekażemy.

Po wykonaniu obu prac, prosimy o przesłanie zdjęć MMS-em na numer telefonu: 796 291 091 lub mailowo na adres e-mail: fundacja@zakonmaltanski.pl


WAŻNE:
Materiały wraz i instrukcją wykonania zostaną przekazane Państwu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (liczba zgłoszeń ograniczona).

Obowiązują zapisy : tel. 796 291 091.

INFORMUJEMY, ŻE DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA ZALECA SIĘ:

1. Nie przychodzenie do placówki osób :
a. u których występują niepokojące objawy choroby zakaźnej,
b. które w miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną, przebywającą na kwarantannie
Niezbędne będzie podpisanie stosownego oświadczenia.
2. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
3. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych.
4. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, po uprzednim uzyskaniu ich zgody,
5. Obowiązkową dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki.
6. W miarę możliwości używanie osłony ust i nosa,
7. Zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.

Uczestnicy zajęć i spotkań podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami oraz zgodę na mierzenie temperatury.

Szczegółowe procedury zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-CoV-2 oraz postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 obowiązujące Maltańskim Ośrodku Geriatryczno – Gerontologicznym dostępne są w Ośrodku.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań