Order of Malta

Aktualności

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

28/02/2022 


Poznań, 26 lutego, 2022r

Drodzy Przyjaciele,

Mając na uwadze obecną sytuację na Ukrainie oraz setki tysięcy uchodźców zmierzających do naszego kraju Zarząd Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu przystąpił do natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym.

W związku z powyższym prosimy Państwa o pilną deklarację gotowości włączenia się w tę akcję.

Poszukujemy nade wszystko rodzin gotowych przyjąć uchodźców pod swój dach wierząc, że ta osobista forma pomocy jest najpełniejszym i najpiękniejszym przejawem miłości bliźniego. Ponadto przewidując większą skalę potrzeb, szukamy również innych lokali, które mogłyby służyć jako miejsca do tymczasowego zamieszkania.

Mając na uwadze fakt, że taka pomoc wymaga również wsparcia finansowego i materialnego uprzejmie prosimy o pomoc w tym zakresie.

Wpłaty na numer konta bankowego Fundacji prosimy realizować z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

76 1240 6595 1111 0000 5622 4537

Bardzo dziękując za Państwa ofiarność zapewniamy ze swojej strony dołożenie wszelkich starań, aby właściwie skoordynować oferowaną pomoc.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zarząd Fundacji:

Andrzej Baehr                   tel. 601 757454

Jan Baehr                           tel. 601 792643

Paweł Koczewski              tel. 606 222024

Stanisław Górski               tel. 602 723377

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań