Order of Malta

Aktualności

Akademia Umiejętności – podsumowanie

13/02/2024 


Akademia Umiejętności,

to nazwa zadania realizowanego przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w okresie 1 października – 31. grudnia 2023r., współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt polegał na realizacji cyklu zajęć wspierająco – aktywizujących na terenie 4. placówek : Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego im. J. Korczaka w Mosinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie. Beneficjentami było 90 osób z niepełnosprawnościami. Mogli oni wziąć udział w zajęciach z zakresu : rehabilitacji ruchowej , psychoedukacji, biblioterapii i terapii pedagogicznej; w zajęciach muzycznych z wykorzystaniem metod muzykoterapeutycznych, rękodzielniczych, kulinarnych oraz prowadzonych na terenie gospodarstwa „Janowe Pole”.

Zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej pn. „Ciałosłucha” obejmowały: elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; zajęcia z zakresu kinezyterapii psychoruchowej; ćwiczenia relaksowo-koncentrujące, umożliwiające rozładowanie i wyciszenie napięć emocjonalnych; rowerowe wycieczki krajoznawcze – „Z rowerem zapan brat”; ćwiczenia czynno-bierne i oporowe.

W ramach zajęć z zakresupsychoedukacji, biblioterapii i terapii pedagogicznej zrealizowano :

–       warsztaty kreatywnego myślenia, aktywnego działania oraz podejmowania decyzji: wyszukiwanie w sobie twórczych zasobów i możliwości ujawniania ich na co dzień, odkrywanie przyczyny z powodu których nie zawsze ujawnia się twórczość, przekraczanie stereotypów i sztywnych schematów myślowych, doskonalenie myślenia twórczego, uelastycznienie umysłu, rozwijanie twórczej współpracy w grupie, sposoby bardziej twórczego i oryginalnego funkcjonowania w życiu osobistym.

–       zajęciazzakresubiblioterapii:zajęciabiblioterapeutycznejakometodawspomaganiarozwojuspołecznegoiemocjonalnego; bajki / baśnie relaksacyjne – poprawa nastroju, obniżenie niepokoju, redukcja napięćemocjonalnych i lęków; bajki / baśnie psychoedukacyjne – łagodzenie napięć psychicznych związanych z brakami w sferzepoznawczej,motywacyjneji emocjonalnej; bajki / baśnie terapeutyczne – ukazywanie różnych punktów widzenia i podejścia do problemu orazjego rozwiązywania; zachęcanie do bardziej realistycznego spojrzenia na własną sytuację;wspieranie w procesieakceptacjisiebiejakoosobyniepełnosprawnej); bajki/baśniemuzycznejakoczynniksprawczypoprawysamopoczucia.

–       warsztatypsychoedukacyjne:”Każdyznasmainaczej”:obalaniemitówistereotypównatematosóbzniepełnosprawnościami, zaprezentowaniesylwetekosóbzniepełnosprawnością,któreosiągnęłyżyciowysukces, budowaniepozytywnejpostawywobecsamegosiebie, obalanie postrzegania własnej niepełnosprawności w kategoriachinny/gorszy/słabszy orazposzukiwaniemożliwości we własnych ograniczeniach.

Cykl zajęć muzycznych z wykorzystaniem metod muzykoterapeutycznych „Przystanek Muzyka” obejmował : odkrywanie nieznanych „światów” (wybrane kraje z poszczególnych kontynentów – ich zwyczaje,kultura,muzyka,instrumentyitańce), uzyskiwaniepostawykorespondencyjnejmiędzyciałem,amuzyką, rozwijaniesłuchumuzycznegoiumiejętnościaktywnegosłuchaniaoraztworzenia, kształceniewspomaganychmuzykąformrekreacji,zarównoaktywności,jakirelaksu, dążenie do zmiany nieprawidłowych zachowań psychofizycznych (poprawa samopoczucia,zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, pozytywne wzmocnienia własnej wartości, wzrostwewnętrznej siły, poprawa wydolnościoddechowo ¬ krążeniowej, wzrost siły mięśniowej, redukcja zmęczenia) jako czynnik terapeutycznywróżnych dysfunkcjachpsychoterapeutycznych

„Mistrzowierękodzieła” to cykl zajęćrękodzielniczych obejmujących kategorie:

–       „Cuda z drewna” (domki dla owadów, wieszaki na ubrania, podkładki pod naczynia,pamiątkarskie przedmioty z drewna – okładka na książkę kucharską, spersonalizowane deski dokrojenia, dekoracje świąteczne)

–       „Florystykawnowymwykonaniu”(girlandy,wianki,kompozycjenastół)

–       „Poznajemy zastosowanie tuszy alkoholowych” (obrazy na pleksi i papierzefotograficznym,ozdabianieceramikituszamialkoholowymi,łączenietuszyzżywicąepoksydowąidrewnem).

–       „Papierowe ekotorby” – wykonywanie i zdobienie toreb (użytkowych, dekoracyjnych), także zwykorzystaniemmateriałów pozyskanychw ramachrecyklingu

–       „Warsztaty ceramiczne” – wykonywanie i dekorowanie naczyń (miseczki, kubki, wazony, innewyrobyceramiczne).

–       „Powertex” – zapoznanie z techniką (tworzenie struktur, kompozycja, utwardzanie, kolorowaniepigmentami,wyciski zmasymodelarskiej, stosowanemateriały inarzędzia).

–       „Pouring”-zapoznanieztechniką

–       „Renowacjaprzedmiotówdekoracyjnychiużytkowych”.

W ramach cyklu zajęćkulinarnych”Łowcysmaków” poznawano aktualne kulinarne trendy, tajniki nakrywania do stołu, dekorowania potraw oraz przygotowywano :

–   warzywno-owocoweinspiracje

–   kaszana101sposobów

–   napojeideserymleczno–owocowe (Kolorowoizdrowo)

–   śniadaniazdobryminawykami

–   przetworyzwarzywiowoców

–   wielkopolskiepotrawywigilijneiświąteczne.

W trakcie zajęć realizowanych na terenie gospodarstwa „Janowe Pole” w Krosinku zorganizowano zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne z udziałem zwierząt. Były to: hipoterapia, onoterapia(z udziałem osiołków), dogoterapia oraz cykl zajęć farmerskich połączonych z tradycyjnymi grami i zabawami wiejskimi.

W ramach zadania zaprojektowano i wdrukowano certyfikaty potwierdzające udział zajęciach oraz mini-poradnikkulinarnyz przepisami przygotowywanych potraw oraz zdjęciami beneficjentów. Zorganizowano także spotkania podsumowujące realizowane zajęcia. Wymieniano się doświadczeniami, przygotowano plakaty oraz raczono się przygotowanymi potrawami.

Spotkania podsumowujące projekt, były jednocześnie integracją uczestników zajęć. Był to bardzo intensywny czas spędzony wspólnie. Grupa kulinarna zafundowała nam rozkosz dla podniebienia, po wyczerpujących zajęciach. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość sprawdzić się w zajęciach rękodzielniczych wykonując przepiękne ozdoby oraz kartki bożonarodzeniowe. Nie zabrakło też zadań dla pokrzepienia umysłu- beneficjenci projektu mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości z zakresu technik kulinarnych i stosowanych urządzeń; w kolejnym etapie łączyli dyscypliny sportowe z odpowiednimi opisami; kojarzyli potrzebne w danym zadaniu przedmioty; poprawnie łączyli hasła z definicjami, a na koniec wspólnie rozwiązali krzyżówkę, która łączyła w sobie hasła z całego projektu.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań