Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2010 roku

16/06/2011 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, ogólna kwota otrzymanych w roku 2010 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 128.415,46 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 63.625,46 zł
darowizny pozostałe 64.790,00 zł
 
  • od osób prawnych 206.943,59 zł
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej. 
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na
łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2010 niżej wymienieni Darczyńcy:
 
  • darowizna w wysokości 28.000 zł otrzymana od Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej Przy Parafii Św. Jana Jerozolimskiego za Murami „Pomoc Maltańska”,ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
  • darowizna w wysokości 20.000 zł otrzymana od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań