Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2011 roku

11/06/2012 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011, ogólna kwota otrzymanych w roku 2011 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 103.022,80 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 39.467,80 zł
darowizny pozostałe 63.555,00 zł
 
  • od osób prawnych 209.873,32 zł
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
  • Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2011 niżej wymienieni Darczyńcy:
  • Darowizna w wysokości 50.000 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4 bl. a, 30-224 Kraków 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań