Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2012 roku

29/05/2013 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, ogólna kwota otrzymanych w roku 2012 darowizn wyniosła:
  • od osób fizycznych 102.150,15 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 41.289,74 zł
darowizny pozostałe 60.860,41 zł
 
  • od osób prawnych 210.177,17 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2012 niżej wymienieni Darczyńcy:
 
Darowizna w wysokości 52.872,42 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4 bl. a, 30-224 Kraków,darowizna w wysokości 23.800 zł otrzymana od Roche Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 39b, 02-672 Warszawa

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań