Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2013 roku

26/06/2014 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, ogólna kwota otrzymanych w roku 2013 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 134.733,87 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 27.757,87 zł
darowizny pozostałe 106.976,00 zł
 
  • od osób prawnych 384.752,93 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2013 niżej wymienieni
 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 200.000,00 zł otrzymana od Banku Zachodniego WBK SA, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
2. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn (62-006 Kobylnica)
3. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od Fundacji PGNiG S.A Im. Ignacego Łukaszewicza, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań