Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2014 roku

01/07/2015 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014, ogólna kwota otrzymanych w roku 2014 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 134.338,64 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 23.213,60 zł
darowizny pozostałe 111.125,04 zł
 
  • od osób prawnych 134.458,28 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2014 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 30.000,00 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4A, Kraków
2. darowizna w wysokości 15.000 zł otrzymana od Fundacji ENEA ul. Górecka 1, Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań