Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2015 roku

06/07/2016 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015, ogólna kwota otrzymanych w roku 2015 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 177.993,65 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 38.825,50 zł
darowizny pozostałe 139.168,15 zł
 
od osób prawnych 319.164,74 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2015 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 45.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
2. darowizna w wysokości 42.354,00 zł otrzymana od MALTESER HILFSDIENST E.V., KALKER HAUPTSTR. 22/24 Koln
3. darowizna w wysokości 30.000 zł otrzymana od Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5 Czerniejewo
4. darowizna w wysokości 20.000 zł otrzymana od Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, Kasprzaka 25 Warszawa
5. darowizna w wysokości 15.000,00 zł otrzymana od Fundacji ENEA , ul. Górecka 1 Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań