Order of Malta

Aktualności

Darowizny w 2016 roku

12/06/2017 


„Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

 
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, ogólna kwota otrzymanych w roku 2016 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 176 461,33 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 65 431,81 zł
darowizny pozostałe 111 029,52 zł
 
od osób prawnych 134 415,35 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2016 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 20.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań